Ridregler

Regler för att rida på ridled, slinga eller stig ingående i ridvägssystem iordninggjord av eller på annat sätt ingående i Säkra Ridvägar i Ales ridvägar.

  • Ridvägssystemet är öppet för ALLA ryttare.
  • Alla som rider inom SRA’s ridvägssystem skall ha genomgått vår information i vett, etikett och allemansrätt samt information om hästar i trafiken.
  • Det åligger alla ryttare att läsa och ta del av anslag och information på våra anslagstavlor.
  • Alla ryttare är skyldiga att hålla sig informerade om och respektera ev. ridförbud pga. blöta, jakt eller jord/skogsbruksarbete.
  • Rider du på av SRA iordninggjord led, stig eller på allmän väg åligger det ryttaren att tillse att hästskit tas om hand eller ”sparkas” åt sidan.
  • Alla ryttare är skyldiga att via telefon, e-post eller via kontaktformuläret på vår hemsida meddela styrelsen i SRA om fel eller brister på våra ridvägar så att åtgärder kan vidtas.