Sponsorer

Vill du och ditt företag vara med på att sponsra den framtida utbyggnaden av ridvägsnätet i Ale kommun?

T.ex genom att ”köpa” en sträcka av vår underbara ridled, genom att bygga en lokal ridslinga eller annat.

Vi söker såväl små som stora företag som tror på vår ide och kan tänka sig gå in ett långsiktigt samarbete med Säkra Ridvägar i Ale. Detta samarbete kan ske på att antal olika sätt, kontakta oss så kan vi presentera lite av våra tankar och ideer.

Ale kommun, vår största bidragsgivare redan från starten. Det är tack vara ett otroliga stöd och stort förtroende från Ale kommun vi har kommit så långt som vi har gjort. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete under åren som kommer.