Sponsorer

Vill du och ditt företag vara med på att sponsra den framtida utbyggnaden av ridvägsnätet i Ale kommun? T.ex. genom att ”köpa” en sträcka av vår underbara ridled, finansiera en lokal ridslinga eller annat.

Vi söker såväl små som stora företag som tror på vår ide och kan tänka sig gå in i ett långsiktigt samarbete med Säkra ridvägar i Ale. Ett samarbete som kan ske på olika sätt.

Kontakta oss så vi kan presentera lite av våra tankar och idéer.

Ale kommun, vår största bidragsgivare redan från starten. Det är tack vara ett stort stöd och förtroende från Ale kommun vi idag har kommit så långt som vi gjort.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete under åren som kommer.

Vår andra stora sponsor som också funnits med nästan fån start  är Europeiska jordbruksfonden genom deras Leader projekt. I våra 3 första projekt var det Leader Göta Älv. Till det senaste projektet ändrarades Leaderområderna så det blev istället Leader längs Göta Älv.

Vill ni veta mer om vad Leadermetoden går ut på kan ni läsa mer på hemsidan till Leader Längs Göta Älv.
https://www.langsgotaalv.se/index.php/om-leader-langs-gota-alv/vad-ar-leadermetoden