Projektet: Upplev Ale till häst

Upplev Ale till häst är säkra Ridväger i Ale’s 4 Leaderprojekt.

Från de tidigare projekten föreningen har drivit skiljer sig detta markant då vi nu inte kunde söka medel till byggnation och investeringar. Endast medel för drift och marknadsföring av projektet och med betydligt mindre medel än tidigare. Detta innebär att vi genom projektmedel kan bekosta lokalhyror, projektledning och marknadsföring.

Medel för en fortsatt utbyggnad kommer att sökas via Ale kommun men vi hoppas även kunde locka till oss privata företag / sponsorer som ser en potential i att stödja Säkra Ridvägar i Ale.
Sedan kommer vi fortsätta försöka få fler ideella grupper att bygga och ansluta lokala ridslingor till vår ridled.

Från byggnationen mellan Utby och Ale Ridsport

Traditionellt har ofta utbyggnad av ridvägar skett inom hästtäta områden utan samordning med andra liknande platser, främst inom kommunen.
Vårt koncept grundar sig på att ridvägen skall vara tillgänglig för alla ryttare och att ridvägen skall förläggas så att den skapar förbindelse mellan olika delar av kommunen. Sträckningen sker med angöring till olika hästnäringar samt till andra verksamheter som gärna ser ryttare som besökare för bl.a. rekreation, naturupplevelser, bad, måltider, historia, tävlingar m.m.
Fundamentalt är att det även finns p-platser så att besökare kan anlända med bil+släp.

Tack vara vårt koncept så skapas de förutsättningar som krävs för att utveckla en infrastruktur som i förlängningen ger stora möjligheter till turism i olika former. Vid familjens besök på golfbanan kan några rida på ridvägarna runt området och avsluta det hela med god mat i god miljö. För att besöka veterinär eller hästaffär kan man rida dit istället för att åka bil +släp. Vid familjens besök på bandymatchen eller på motorcross banan så kan några istället rida runt i naturen. Möjligheterna blir många när förutsättningarna ges.
Konceptet innebär också att det finns en huvudman som tar ansvar för säkerhet och drift vilket tydligt framgår av hittills gjorda utbyggnader.
Med ett fantastiskt positivt bemötande från markägare så har Ales vackra natur öppnats så att fler har fått möjlighet att ta del av den.

Då en säker ridväg enligt vårt koncept tangerar många platser inom kommunen, samt ansluter till ett flertal lokala ridslingor där de lokala hästverksamheterna finns så öppnas väldig stora möjligheter för alla att skapa sin nisch inom verksamheter som berör häst och allt vad som hör till såsom uthyrning, utbildning, träning, läger, mat, övernattningar, material, specialiteter, mm. mm.

Förutom att fortsätta arbetet med att bygga ridleder med medel från olika sponsorer, Ale kommun samt ideellt arbete vill föreningen genom detta nya Leaderprojekt verka för att skapa ett företagsnetvärk där vi genom att knyta samman olika aktörer vill skapa en upplevelseturism i kommunen. Nytt för denna projektperiod är att vi genom ett samarbete med arbetsförmedlingen i Ale kommun kommer att erbjuda praktikplatser till invandrare vid byggnation och underhåll av våra ridleder.
Vi kommer även arbeta för att knyta samman våra leder med liknande projekt i våra grannkommuner.

Konceptet SÄKRA RIDVÄGAR innebär mycket stora möjligheter till framtida sysselsättningar inom hästnäringarna.

Ridvägen i Skönningared

Delprojekt 1

Delprojekt 2

I samarbete med