Säkra Ridvägar i Ale

För säkra ridvägar i Ale kommun.

Fotogalleri


Säkra Ridvägar i Ale

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale är en förening som startades under våren 2010. Syftet med föreningen är att öka möjligheterna för att utöva säker hästrelaterad verksamhet i Ale kommun. Det skall ske genom utbildning samt anläggande av ridleder och ridslingor skilda från trafik.

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale har ett huvudsakligt mål: att skapa en trygg och säker miljö för hästar och ryttare i vår kommun.

Genom att göra det skapar vi samtidigt förutsättningar för att bevara Ales kulturhistoriska marker, främja en växande hästnäring, uppmuntra till hälsa och välbefinnande samt öka kommunens attraktionskraft.


Medlemsgrupp

Medlemsgrupp

Föreningens huvudsakliga målgrupp är hästintresserade i alla åldrar samt markägare i kommunen.

Företagsgrupp

Företagsgrupp

Alla lokala företag vinner på att kommunens attraktivitet ökar. Ju fler som bosätter sig i vår kommun -desto bättre företagsklimat.