Välkommen till
Säkra Ridvägar i Ale

Från invigningen av vår första delsträcka mellan Bohus och Nödinge.


Invigningen av sträcka 2 över Ale Golfklubb, här med Bohus Älfsborgs Carolinare ryttare.

Ett glatt gäng på ridvägen i Skönningared.

Ridleden genom EB Ranch i Nödinge.

Här har vi lyckats bygga över en 200 m bred mosse.

Vill du och ditt företag vara med på att sponsra den framtida utbyggnaden av ridvägsnätet i Ale kommun?


Välkommen tillSäkra Ridvägar i Ale


Ridvägarna

Här hittar ni alla nuvarande ridvägar som ingår i projektet Säkra Ridvägar i Ale.

Läs mer


Långsiktig målsättning

Samarbetet mellan Föreningen Säkra Ridvägar i Ale, ridklubbar i kommunen, företag / företagare, markägare samt Ale kommun för att säkerställa ett fortlöpande underhåll av ridleder och ridslingor.

Läs mer


Sponsra Säkra Ridvägar i Ale?

Vill du och ditt företag vara med på att sponsra den framtida utbyggnaden av ridvägsnätet i Ale kommun?

Läs mer


Om Säkra Ridvägar i Ale

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale är en förening som startades under våren 2010. Syftet med föreningen är att öka möjligheterna för att utöva säker hästrelaterad verksamhet i Ale kommun. Det skall ske genom utbildning samt anläggande av ridleder och ridslingor skilda från trafik.

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale har ett huvudsakligt mål: att skapa en trygg och säker miljö för hästar och ryttare i vår kommun.

Genom att göra det skapar vi samtidigt förutsättningar för att bevara Ales kulturhistoriska marker, främja en växande hästnäring, uppmuntra till hälsa och välbefinnande samt öka kommunens attraktionskraft.Våra stolta sponsorer för Säkra Ridvägar i Ale

ale

leader2